Mınımalısm Wıth Qımu// Qimu İle Minimalizm 13 Haziran 2019 – Konu: City, Design, Genel, General, inspiration, Lifestyle – Etiketler: , , , , , , , , ,

 

Welcome to the minimalism issue.  Established in the late 1950s in New York, minimalism is a movement in art, music, and design.  The essence of minimalism is the removal of everything distractive and to simplify. Today minimalism is more than an art movement; it is a way of life, a new lifestyle where ‘less is more’.  We believe minimalism is one of the key drivers of Qimu, especially in the Hemithea collection.

Qimu ile minimalizm sayısına hoşgeldiniz. 1950’lerin sonlarında New York’ta ortaya çıkan minimalizm akımı sanat, müzik, tasarım gibi farklı alanlarda etkisini sürdürmüştür. Minimalizmin temelinde insanı rahatsız eden, meşgul eden herşeyden uzaklaşarak, yalınlaşmak akımı vardır. Günümüzde minimalizm sadece bir sanat akımından çok daha fazlası; bir yaşam tarzı; diğer bir deyişlede ” Less is more”. Qimu olarak markanın yapıtaşları arasında minimalizm akımından birçok izler taşıyoruz özellikle de Hemithea koleksiyonunda.

Mınımalısm In Archıtecture & Desıgn

When the topic is minimalism in decoration & design, Ludwig Mies Van der Rohe is the first person pops into our minds.  German architect Van der Rohe is the father of modernism. As well as minimalist architecture, Van der Rohe also created an iconic interior design; the famous Barcelona Chair is one of the most fundamental works of Van der Rohe and is still an inspiration in interior design. Van der Rohe is also known for his famous quotes such as “Less is more” & “God is in the details”. Today his legacy still continues in architecture & design.

Mimari ve Tasarımda Minimalizm

Konu minimalizm olunca tasarım, dekorasyon ve mimaride akla ilk gelen isimler arasında kuşkusuz Ludwig Mies Van der Rohe vardır. Van der Rohe için modernizmin babası diyebiliriz rahatlıkla. Minimalist bir mimar olan Van der Rohe aynı zamanda da ikonik dekorasyon parçaları yaratmıştır. Bunların başlıca örnekleri arasında olan ünlü ‘Barcelona Sandalyesi’ günümüzde bile tasarımlara ilham veriyor. Van der Rohe aynı zamanda da “Less is more” ve ” God is in the details” gibi ünlü sözlerin sahibidir. Van der Rohe’nin tasarım ve mimari dünyasına kattıklarıyla mirası hala devam ediyor.

Mınımalısm In Art

Minimalism as an art movement has flourished during the ’60s and ’70s. It is best described as the simplicity in both content and form in art. Minimalist artists generally like to use geometric shapes and monochrome tones in their paintings. Frank Stella is one of the founders of the movement.

Sanatta Minimalizm

Bir sanat akımı olarak minimalizm 60’lar ve 70’lerde altın çağını yaşıyordu. Sanatta minimalizmi tanımlamanın en iyi ve en kısa şekli ise form ve içerik olarak yalınlaşmak. Her sanat akımının belirli özellikleri olduğu gibi bu durum minimalizmde de mevcut. Minimalist sanatçılar geometrik şekillere ağırlık vererek daha ziyade monokrom tonlarda eserler ortaya çıkarmıştır. Günümüzde sanatta minimalizm hala etkisini sürdürmektedir. Bu akımı resim dünyasına tanıştıran isim ise Frank Stella’dır.

 

Editor: Eda Binark