Dıscover the Parlıament Blue wıth Qımu // Qimu İle Parlament Mavisini Keşfedin 9 Mayıs 2019 – Konu: City, Genel, General, inspiration, Lifestyle – Etiketler: , , , , , , , , ,

The Story of Parlıament Blue

Qimu loves parliament colour  seen on the Qaila Bags! Parliament is a colour which has been associated with many different themes and topics. At first glance, the color of parliament recalls cleanliness; according to the experts, it is a truly strong color and has healing power. The colour parliament also resembles the night sky. Because of its’ celestial connections, the parliament blue has always been part of the mythologies in ancient times.

 

Parlament Mavisinin Hikayesi

Qimu, Qaila modelinde de kullanılan parlament rengine bayılıyor! Parlament rengi her zaman birçok farklı konu ve temayla ilişkilendirimiştir. İlk bakışta, bu renk bize temizliği ve saflığı yansıtıyor. Uzmanlara göre, oldukça güçlü bir renk olan parlament mavisinin aynı zamanda da iyileştirici özelliği de var. Bu rengin bir başka üzelliği de akşam gökyüzüne çağrışım yapması. Gökle olan bu bağlantısından ötürü, parlament mavisi tarih boyunca pek çok mitolojide yer almıştır.

A fascinating example of Iznik Tiles
Büyüleyici bir İznik Çinisi

A True Beauty- Iznık Tıles

A true work of art, the fascinating Iznik Tiles date back to the Uyghurs in the 8th century. Throughout the centuries, the tiles have adopted different forms under different periods such as the Seljuks but have blossomed during the Ottoman era. The most popular form of the Iznik tiles is turquoise ones with red tulips. The most elaborate example of these tiles can be found in Topkapı Palace, Suleymaniye Mosque and the Blue Mosque in Istanbul.

Gerçek Bir Güzellik- İznik Çinileri

Tam anlamıyla bir sanat eseri olan İznik çinilerinin tarihi 8. yüzyılda Uygur Devletine dayanıyor. Yüzyıllar boyunca, farklı hükümdarlıklar altında farklı şekillere bürünen bu çiniler,  en ihtişamlı oldukları döneme Osmanlı döneminde ulaştılar. İznik çinileri denilince akla en çok en popüler formlarından biri olan turkuaz çini üzerine kırmızı laleler canlanıyor. İznik çinilerinin en güzel örneklerini Topkapı Sarayı, Süleymaniye Cami ve Mavi Cami’de görebilirsiniz.

Pandeli

An Iconic Place to Dıne- Pandeli

One of the most iconic restaurants in Istanbul, Pandeli is a must in Istanbul’s culinary history. Established in 1901, Pandeli is famous for its’ blue tiles as well as its’ delicious traditional recipes.

 İkonik Bir Restaurant- Pandeli

Kuşkusuz, İstanbul’daki en ikonik restaurantlardan biri Pandeli. İstanbul’un gastronomik tarihine ilgi duyan biri için mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında. 1901 yılında kurulan Pandeli lezzetli geleneksel yemekleriyle olduğu kadar dekorasyonundaki mavi çinileriyle de meşhur.

Writer: Eda Binark

Yazar: Eda Binark