Dıscover the Meanıng of Colour Mınt // Mint Renginin Altındaki Anlamı Keşfedin 25 Nisan 2019 – Konu: Design, Genel, General, inspiration, Lifestyle – Etiketler: , , , , , , , , , ,

 The Story of Mınt

Qimu loves mint. Used in our Micro Qaila, mint is a colour associated with so many different topics. At first glance, the colour mint recalls spring; according to the experts, mint is a truly happy colour and has a healing power. Mint is a variation of blue and green, therefore brings positive meanings from both colours.

Although the colour mint was often used in the Chinese culture as part of the ceramics, it was first recorded as a colour name was in the 1920s. Mint unites many meanings and cultures together. Recalls memories of spring, blossoms, gardens, newborns, freshness and happy memories.

Mint Renginin Hikayesi

Qimu mint rengini çok seviyor. Micro Qaila modelimizde de kullanılan mint rengi, bugüne kadar pek çok konuyla ilişkilendirilmiştir. İlk bakışta baharı anımsatan bu renk, uzmanlara göre gerçek anlamda mutlu bir renk ve aynı zamanda da iyileştirici özelliğe sahip.  Hem mavi hem de yeşil rengini andıran bu renk iki renkten de pozitif anlamlar barındırıyor.

Mint rengi Çin kültüründe seramiklerde eski tarihlerden beri kullanılmasına rağmen ilk defa 1920’lerde bir renk ismi olarak kaydedilmiştir. Mint, tarih boyunca ve günümüzde birçok farklı anlamları ve kültürleri bağlamıştır. Bahar mevsimi, açan çiçekler, bahçeler, yeni doğan bebekler ve mutlu anılar aklımıza mint’in çağrıştırdıkları arasında.

 

Mınt & Chınese Celadon

When we examine the Chinese culture, we often come across the colour mint in ceramics. Chinese ceramics are world famous for their colours & fine workmanship. Throughout the Chinese history, the colour mint is highly seen on the celadons. Apart from the ceramics, the colour mint can also be found in the traditional tea ceremony.

Mint Rengi ve Çin Seramikleri

Çin kültürünü incelediğimizde sık sık mint rengine seramiklerde rastlıyoruz. Çin seramikleri özgün renkleri ve kaliteli işçiliğiyle yüzyıllardır dünya çapında üne sahip. Özellikle de Çin seramiklerine baktığımızda mint rengi seladonları sık sık görebiliyoruz. Seramikler dışında, mint rengi aynı zamanda da Uzakdoğu kültürlerinde çay seremoninde de görülebilir.

Mınt & Art

Throughout history, many great artist’s have used mint in their paintings. One of the most visible ones is, of course, Van Gogh. Named as the ‘Almond Blossoms’s; Van Gogh painted his famous painting on a period where he was feeling very optimistic about his future. So we can once see the happy meanings beneath the colour mint. Symbolizing a new life the colour of the painting and the type of flowers symbolize connections into the Asian culture.

Mint Rengi ve Sanat

Tarih boyunca birçok önemli sanatçı, mint resmini resimlerinde kullandı. Bu isimler içinde en göze çarpanları arasında tabii ki Van Gogh var. Sanatçının ‘Almond Blossoms’ yani ‘ Badem Çiçekleri’ adlı eseri,  hayatıyla ilgili umut dolu olduğu bir dönemde yapıldı. Böylece bir kere daha mint renginin altındaki mutlu anlamları görebiliyoruz. Yeni bir hayatı sembolize eden bu resimde gökyüzü renginin mint’e yakınlığının yanı sıra çiçeklerin görüntüsüyle Asya kültürüne de bağlantılar yapıyor.